Nyheter

 • 2023-01-23

  5G-testning pågår

  I DRIVE-projektet har arbetet nu startat med en gemensam testmiljö tillsammans med industripartnern Varnish Software. Testerna ska mäta hur olika nätuppkopplingar påverkar latens och bandbredd vid videoströmning.

  Sedan mitten på december pågår testning av latens och bandbredd i universitetets 5G-testbädd. En server står uppkopplad mot flera nätuppkopplingar samtidigt för att jämföra deras prestanda. Uppkopplingsalternativen som testas är wifi, 5G och snart även satellitsystemet Starlink.

 • 2022-12-14

  Workshop för att hitta utmaningarna med digitalisering i hälsosektorn

  Digital Well Arena är en samverkanssatsning om digitala lösningar för ett hälsosammare liv, mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, entreprenörer och näringsliv i Värmland. Nyligen genomfördes en workshop för att inventera vilka behov som finns av digitalisering i hälso- och vårdsektorn, vilka problem som samhället och individen skulle ha nytta av att få lösta. En tvärvetenskaplig grupp av forskare verksamma vid Karlstads universitet tar nu vid och utreder hur forskningen kan vara del av lösningarna. 

  Workshopen ägde rum under en heldag på Karlstad Innovation Park, där deltagarna sattes i smågrupper om 4-5 personer för diskussion. Fokuset var vad vi ser för utmaningar med digitalisering inom hälso- och vårdsektorn?

 • 2022-11-27

  DRIVE Kickoff - startskott för forskning om latens

  Den 16-17 november höll DRIVE-projektet en tvådagars kickoff vid Karlstads universitet. Syftet med kickoffen var att officiellt komma igång med DRIVE och dess delprojekt och att låta alla partnerrepresentanter och forskare träffas fysiskt.

  - Jag är mycket glad över att komma igång!  Ett projekt av så här stor dignitet och samhällsviktig betydelse stärker vår forskningsmiljö ytterligare och sätter Karlstads universitet på kartan, säger professor Anna Brunström, projektledare för DRIVE. Jag har höga förväntningar på allt som DRIVE kan medföra.

 • 2022-11-11

  Red Hat ny partner i DRIVE-projektet

  Datavetenskap vid Karlstads universitet välkomnar Red Hat som ny partner i DRIVE-projektet. Red Hat är ett globalt mjukvaruföretag som tillhandahåller Linux-baserade programvaruprodukter med öppen källkod till företag. Det innefattar infrastruktur för hybridmoln, middleware, agil integration, utveckling av molnäkta applikationer samt lösningar för hantering och automatisering. Vi fick chansen att prata med Simone Ferlin-Reiter, senior performance and scale engineer på Red Hat.

   

  Vad har du för förväntningar på projektet?

  För oss är den främsta motivationen för att delta i detta projekt de immateriella värdena, såsom nätverkande med andra företag, utveckling av vår kompetens och sökandet av nya talanger. Vi ser fram emot att ta del av erfarenheter, fallstudier och utmaningar från projektets övriga partners.

 • 2022-10-25

  Toppmodern teknik för digitalisering presenterades under DAMI-workshop

  Den 13 september hölls den första DAMI-workshoppen på Karlstads universitet. Syftet med workshoppen var att lansera DAMI:s arbetsgrupper och sprida information om forskningscentret och dess verksamhet till en bredare publik.

  – Det tekniska syftet med workshoppen var att utbyta information och idéer om den senaste tidens utveckling inom digitalisering för komplex tillverkning, säger Andreas Kassler, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Vad gör ett företag digitalt, vilken digitaliseringskompetens och vilka metoder krävs för att digitalisera produkter och produktionsprocesser?

 • 2022-06-28

  DAMI4.0 förenklar industrins digitalisering

  På Karlstads universitet startades 2021 centrumbildningen DAMI 4.0, en forsknings- och innovationsmiljö med syftet att utnyttja digitaliseringens potential för att göra framtidens industri smartare, mer anpassningsbar och mer hållbar.

  DAMI 4.0 – Digital Adaptive Manufacturing for Industry 4.0 – ska i första hand finnas till för regionens företag men på sikt även bli en nationell resurs.