Nyheter

 • 2023-02-16

  Ny ledning på Handelshögskolan

  Marie-Therese Christiansson och Claes Högström är ny prefekt respektive proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetet med hållbarhet står fortfarande i fokus och AACSB-ackrediteringen stärker utbildningsprogrammen.

  Marie-Therese Christiansson ser en spännande tid för Handelshögskolan framför sig. Inte minst i uppdraget att genom utbildning forma ansvarstagande personer och ledare.

 • 2023-02-08

  Hur marknadsförs resor till rymden - och till vilken målgrupp?

  Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”.

  Rymdturismen som privat sektor, ett nischsegment inom flygindustrin, har radikalt förändrat den privata sektorn. SpaceX:s första civila rymdfärd 2021, och bidragen från visionära entreprenörer och privata företag som Jeff Bezos (Blue Origin), Elon Musk (SpaceX) och Richard Branson (Virgin Galactic) har väckt stort intresse från allmänheten.

 • 2023-01-20

  Hans Cornell föreläste för juriststudenter vid Handelshögskolan

  Som gästföreläsare i kursen folkrätt var Hans Cornell inbjuden till att prata om möjligheterna till att ställa Rysslands president Vladimir Putin inför rätta för brott mot de mänskliga rättigheterna.

  Hans Cornell har ett imponerande CV inom juridiken, bland annat som FN-diplomat, domare, rättschef på justitiedepartementet och rättslig expert på krigstribunaler. Hans Cornell har även skrivit förslag för en speciell domstol om krigsförbrytelser i Ukraina.

 • 2023-01-03

  Välkommen till Handelshögskolan Suzanne Millmark, doktorand i arbetsvetenskap

  Berätta om din bakgrund

  - Jag har en Fil kand. i psykologi och en magisterexamen i folkhälsovetenskap - båda här vid Karlstads universitet. Utöver det har jag läst lärarprogrammet vid Uppsala universitet under ett år samt delar av magisterprogrammet i arbete och hälsa, Karolinska institutet.

 • 2022-12-15

  Välkommen till Handelshögskolan Helena Fryklund, doktorand i internationell skatterätt

  Helena Fryklund har sedan tidigare en fil kand. i företagsekonomi, en fil kand. i rättsvetenskap samt en magister i skatterätt. Alla vid Handelshögskolan. Nu är Helena tillbaka som doktorand och lärare i både skatte- och EU-rätt.

  Vad fick dig att komma tillbaka som doktorand?

  - Jag tycker att det finns en lockelse i att arbeta med juridik, säger Helena Fryklund. Juridiken står upp för orättvisor och det bor inom mig att arbeta med det.

 • 2022-12-14

  Motsättningar, spänningar och balanseringsstrategier i Agila arbetssätt

  I avhandlingen “Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments” fokuserar Carin Lindskog på de motsättningar och spänningar som kan uppstå när man arbetar med Agila arbetssätt.
  - Det fattas fortfarande kunskap trots att det har gått över tjugo år sedan det började användas.

  - Min avhandling syftar till att bidra till vår kunskap om Agile Software Development (ASD), förklarar Carin Lindskog, nybliven doktor i informatik vid Handelshögskolan. Avhandlingen tar upp det stora behovet av konceptuell utveckling inom området informationssystem och målgrupperna är både forskare och praktiker.