Nyheter

 • 2023-02-17

  Kau City fyller ett år

  I mitten av februari fyller Kau City ett år.
  – Det har fungerat väldigt bra, säger campuskoordinator Peter B Karlsson.

  I genomsnitt har 30 personer om dagen utnyttjat lokalerna med studieplatser, grupprum och ett mötesrum på Drottninggatan i centrala Karlstad sedan starten i februari 2022.

  – Ibland är 15 personer på plats under en dag, ibland 45. Men det är alltid studenter där redan när Kau City öppnar klockan 8 på morgonen, säger Peter B Karlsson.

 • 2023-02-17

  Mycket samverkan på årets Forum Värmland

  På alla hjärtans dag den 14 februari hölls den årliga forskningskonferensen Forum Värmland. Det är Värmlands största konferens inom klinisk forskning och årets tema var Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.

  Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. År 2023 hade konferensen temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.

 • 2023-02-17

  Mycket samverkan på årets Forum Värmland

  På alla hjärtans dag den 14 februari hölls den årliga forskningskonferensen Forum Värmland. Det är Värmlands största konferens inom klinisk forskning och årets tema var Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.

  Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. År 2023 hade konferensen temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.

 • 2023-02-16

  Enig styrelse föreslår ny rektor vid Karlstads universitet

  En enig universitetsstyrelse har beslutat att föreslå regeringen att Jerker Moodysson utses till ny rektor för Karlstads universitet.

  Jerker Moodysson var den kandidat som bedömdes ha bäst meriter kopplade till kravprofilen. I januari fick han träffa de fyra hörandegrupperna med representanter för lärare, teknisk/administrativ personal, studenter respektive chefer vid Karlstads universitet.

 • 2023-02-16

  Ny ledning på Handelshögskolan

  Marie-Therese Christiansson och Claes Högström är ny prefekt respektive proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetet med hållbarhet står fortfarande i fokus och AACSB-ackrediteringen stärker utbildningsprogrammen.

  Marie-Therese Christiansson ser en spännande tid för Handelshögskolan framför sig. Inte minst i uppdraget att genom utbildning forma ansvarstagande personer och ledare.

 • 2023-02-16

  Ny ledning på Handelshögskolan

  Marie-Therese Christiansson och Claes Högström är ny prefekt respektive proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetet med hållbarhet står fortfarande i fokus och AACSB-ackrediteringen stärker utbildningsprogrammen.

  Marie-Therese Christiansson ser en spännande tid för Handelshögskolan framför sig. Inte minst i uppdraget att genom utbildning forma ansvarstagande personer och ledare.