Nyheter

 • 2023-02-15

  Succé för 25-årsjubilerande Hotspot

  Allt gick över förväntan när Hotspot gjorde comeback som fysiskt arrangemang på Karlstads universitet.
  – Ja, det blev succé! Vi räknade in cirka 8 000 besökare, säger projektledare Ximena Deramond.

  Det var flera tusen fler besökare än projektgruppen räknat med.

  – Och fler än utställarna räknat med också. De jag pratat med är väldigt nöjda och ger en stor eloge till alla studenter som varit med och jobbat med Hotspot, säger Ximena Deramond, precis efter att jobbmässan slutat för dagen och det börjar bli dags att svida om inför kvällens bankett där 25-årsjubileet ska firas.

 • 2023-02-11

  Tillfälliga störningar av kau.se åtgärdade/temporary problems reaching kau.se solved

  Uppdatering söndag 12 februari: Inga nya överbelastningsattacker har identifierats sedan i går lördag 11 februari, och de åtgärderna i det nationella universitetsgemensamma systemet fungerar för närvarande. / Update Sunday 12th of February: No new overload-attacks have been identified and the national actions taken to secure the system are working.

  Uppdatering lördag 11 februari, eftermiddag: Det är återkommande störningar och arbetet med att åtgärda problemen fortsätter./ There are temporary problems reaching the University's website and the work to solve the problems continues.

  ..........

 • 2023-02-07

  Ta bussen i största möjliga mån

  Onsdag 15 februari är det dags för jobbmässan Hotspot. Under hela den dagen är ett antal parkeringsplatser norr om Universitetsbiblioteket reserverade för utställarna som deltar på mässan.

  Egna parkeringsbiljetter kommer att användas den dagen för att säkerställa att det enbart utställare som parkerar sina bilar där. Bilar utan Hotspots parkeringsbiljett kommer att få böter. 

  Vi vill därför be både personal och studenter att ta bussen den dagen i största möjliga mån.

 • 2023-02-02

  Spännande internationellt projekt inom omvårdnad

  Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia, CABNEI, är ett Erasmus+ samverkansprojekt mellan fyra lärosäten i Skandinavien och fyra lärosäten i Indonesien. Cabneiprojektet har varit igång i snart tre år.

  Projektet syftar till att höja kompetensen hos de som utbildar sjuksköterskor i  Acehprovinsen i Indonesien, vilket i sin tur kommer att förbättra utbildningen av sjuksköterskor och öka kvaliteten på klinisk omvårdnad.

 • 2023-01-31

  Värmland överstiger genomsnittet av självmord i landet

  Ny forskning från Karlstads universitet undersöker effekten av statliga stimulansmedel för suicidprevention som under tre år delats ut till regioner och kommuner. Värmland är intressant som fall då förekomsten av suicid överstiger genomsnittet i landet då länet låg på femteplats i riket 2020.

  Folkhälsomyndigheten gör en satsning på att utvärdera åtgärder inom detta område och ett av de projekten driver forskarna Johanna Gustavsson och Victoria Lönnfjord från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

 • 2023-01-24

  Forskning för hållbar, miljövänlig papperstillverkning

  Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

  - För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik. Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa och kan därmed undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.